I juni dette året la Barnevoldsutvalget fram rapporten «Svikt og svik – Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt». Utvalgets oppgave har vært å gå gjennom saker, og avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det har blitt sviktet i det offentlige tjenesteapparatets håndtering av disse sakene. Det anslås i rapporten at mellom 9.000 og 13.000 barn og unge under 18 år ble utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt i 2015 eller tidligere år.

I høst kom boken «Går du nå, er du ikke lenger min datter». En bok skrevet av forfatteren og forskeren Anne Bitsch. I boken beskriver hun oppveksten sin, en oppvekt med en psykisk syk og alkoholisert mor. Boken er en beretning om overlevelse og tilgivelse, og er en bok som tar et klart parti for de barna som ikke selv kan fortelle om hvordan de har det når mor eller far drikker. Bitsch berører en rekke viktige tema knyttet til det å være barn av en alkoholavhengig. Omgivelsenes berøringsangst, frykten for å ta tak i det som er synlig eller kan bli synlig om noen virkelig ønsker det. Unnvikelsene som finnes og som vedlikeholdes av de voksnes veltalenhet og argumentasjon.

Begge disse «dokumentene» retter søkelyset, på hver sin måte, mot de ubehagelige, vonde og nødvendige spørsmålene: hva det et som gjør at vi overser disse barna, at vi lar dem gå under radaren? Mangler vi mot, kunnskap og innsikt? Er vi for opptatt av relasjonen til den voksne, vet vi ikke hvor vi skal innhente hjelp ? Er vi usikre på hvordan vi skal snakke med barna, lytter vi mest til de voksne? Trekker vi oss fra ubehaget, rasjonaliserer vi på det som er mer eller åpenbart, setter det inn i andre forklaringssammenhenger som gjør det lettere for oss? Mens tiden går, problemene vokser og blir vanskeligere å håndtere?

Kompetansesenter rus – Oslo har laget en brosjyre rettet mot personell som jobber med barn. I brosyren tematiserer vi det vanskelige og gir noen mulige veier for lettere å kunne hjelpe disse barna og familiene de lever i. Brosjyra  lanserer vi den 4 januar på Litteraturhuset klokka 12. Der kan du , foruten å få brosjyra, lytte til faginnlegg og bokbad. Anne Bitsch kommer for å snakke om boken sin.

Klikk her for å melde deg på