Korus Oslo har regionalt ansvar for å koordinere opplæring av tvangsbestemmelsene i helse- og omsorgstjenestelovens kap.10.

Høsten 2017 skal det tilbys opplæring i ny veileder som vil gi en juridisk og praktisk tilnærming til temaet.

Overordnede mål for opplæringen:

  • bidra til en mer enhetlig forvaltning av bestemmelsene, herunder saksforberedelse og gjennomføring av tvangsforløp
  • sikre felles forståelse av kriteriene som ligger til grunn for anvendelsene bestemmelsene, både i 1. og 2. linjetjenestene

Primærmålgrupper for opplæringen er ansatte som er delegert myndighet til å forvalte tvangsbestemmelsene.

Klikk her for å lese hele veilederen fra Helsedirektoratet