Temaet for Nasjonal Ruskonferanse 2016 er: I samhandlingens navn! Om brukermedvirkning og god praksis på rusfeltet.

Klikk her for å se programmet for konferansen som holdes 12-13. september 2016.